CONFINAMENT
PRIMAVERA 2020
En un comunicat del 31 de Març de 2020 del Departament de Polítiques Educatives del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya es diu literalment:
  • "El període comprès entre el 12 de març i el 13 d’abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable."
  • "Amb tota probabilitat, l’inici de la tercera avaluació es farà en situació de confinament.".
  • "És convenient que es prioritzin tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars,defugint la necessitat i la pressió d’acabar els programes. Així, per exemple, es recomana fer propostes setmanals,...".
  • "En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l'avaluació de l'alumne, i no una penalització,..."
MATEMÀTIQUES de 1r de Batxillerat