wiz.cat
català | english
web interaction zone
About...
Breu explicació
Objectius d'aquest web
Aquest web es un taller per treballar, explorar i realitzar objectius didàctics i lúdics a Internet.
Els continguts son lliures sota la llicència Its4U
Que no hi ha en aquest lloc?
Anuncis comercials, propaganda, cookies, tracking, botiga,...
La meva sentència és l'independència
🎗
I was an Obama man,
I still am.
I am a Biden man,
I hope I will remain.
Sir, a huge endeavor waits.
Godspeed!
Visualització matemàtica
Breu explicació
L'objectiu del l'apartat de Visualització matemàtica es presentar temes matemàtics aleatoris d'un cert interès intentant treure profit de totes les possibilitats de les tecnologies d'Internet.
wiki
Privat
Recordar dades que no son del tot essencials m'ha portat a crear una wiki privada anomenada wiki.wiz.cat
1024 i ...
Joc
El joc 1024 és molt entretingut.
No cal que sapigueu que 1024 = 210 per gaudir de la seva mecànica que moltes vegades té conseqüències que no estaven planejades.
Sudoku
Joc
El concepte del Sudoku està molt ben establert. Es temptador de crear-ne un de nou (fet a casa, com tot el demès). Quan tingui prou segur que funcionarà... ara esta incomplert!
Samurai
Joc
El Samurai es el Sudoku dels diumenges. Sembla que hi hagi cinc vegades més la feina, però en el fons es més fàcil que el Sudoku en solitari.
Aplicacions
Utilitats
Horaris
Utilitats

La petita aplicació Horaris permet fer un full de guàrdies amb una extracció d'algun programa d'horaris. Aquesta extracció té l'estructura següent: horaris.txt.

confidencial

enquesta

CATALÀ A L'ATAC
Je suis prof
Je suis Samuel
I can't breathe
#joemquedoacasa
Visc al centre de Barcelona i NoTincPor
#TotsSomBarcelona
Chêre Nice Bien Aimée
Bruxelles = Tous
JE SUIS PARIS... TOUJOURS
I NY MORE THAN EVER
Guitar
Music (approximately)
Fourier Series
Visualització matemàtica
Les tecnologies d'Internet permeten fer una gran tasca de visualització de les Matemàtiques. Quan una funció té un comportament periòdic es pot desenrrotllar com una serie en sinus i cosinus. Aquest formen una base per aquest tipus de comportament periòdic. La visualització d'una serie de funcions d'aquest tipus i les seves aproximacions successives estan presentades a Fourier Series on les representacions son interactives.
Arrel Quadrada
Ajudes matemàtiques
Com es feia una arrel quadrada abans de tenir calculadora?. És una tècnica que s'ha perdut i que es basa en conceptes molt senzills i fonamentals: el sistema decimal i el quadrat d'una suma.
Triplets Pitagòrics
Visualització matemàtica
Les solucions amb nombres naturals per x, y i z de l'equació
x2 + y2 = z2
han interessat el matemàtics des de l'antiguetat. Pitàgores i Euclides varen fer contribucions caudals. Aquest tenen interès de molts tipus, a la pàgina dels Triplets Pitagòrics hi ha un generador d'aquests triplets.
Equació diferencial altament no lineal
Visualització matemàtica
Si voleu comprovar que l'equació diferencial no lineal y y + y = 0 Tè per solució y = a e a x b e a x + b on a i b son contants reals, podeu seguir el desenrrotllament.
Confinament
Materials de suport
Solucions i aclariments de problemes al conjunt de suport al confinament.
Àlgebra?!!
Public
Un recull de problemes.
Polinomis
Visualització matemàtica
Hi ha tot una serie de problemes relacionats amb Polinomis que m'agrada revisitar. Les arrels polinomis de grau més gran que dos sempre m'han causat una certa fascinació.
Taylor Series
Visualització matemàtica
Qualsevol funció contínua i derivable es pot desenrrotllar en l'entorn d'un punt en una suma de potències de la variable. Aquest desenrrotllament és moltes vegades molt millor del que hom espeararia a simple vista. En la futura pàgina de Taylor series hi haurà una visualització dels desenrrotllaments més senzills.
ν(x,α) i μ(x,β,α)
Visualització matemàtica
Aquestes funcions ν(x,α) i μ(x,β,α) tenen un paper a jugar en la transformacions de Borel de magnitutds calculades dins de QCD a les que s'ha aplicat les correcions del grup de renormalització. Son unes funcions especials molt interessants. Podeu veure les seves propietats ací.
Àlgebra
Visualització matemàtica
Petits detalls de matrius i determinants. Algunes fórmules racionalització.
Fourier Transform
Visualització matemàtica
Al fer la transformada de Fourier d'una funció o d'una sèrie de dades permet analitzar la possible estructura periòdica d'aquests. En la futura pàgina de Fourier Transform hi haurà una visualització dels efectes d'aquest càlcul sobre exemples de funcions i dades.
Geometria en 2D
Visualització matemàtica
trig
Visualització matemàtica
Explorar alguns aspectes de les relacions funcionals de la Trigonometria es sempre un plaer per qui gaudeix del treball algebraic.